Vi er en selvstændig grundejerforening i Gentofte Kommune 

  

Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening

 

Vi varetager fælles interesser for os, der bor i Gentofte Kommune, der afgrænses af følgende veje:

Femvejen – Vilvordevej – Dyrehaven – Skovporten – Klampenborgvej – Christiansholms Mose – Hvidørevej – jernbanen - Hyldegårdsvej – Ordrup Jagtvej – Traverbanevej – Øresund – fortets og skovens sydgrænse – jernbanen – Maglemosevej – Ingeborgvej – L. E. Bruuns Vej – Bernstorffsvej – Bernstorffsparken – Femvejen.

Ved givne anledninger foranlediger bestyrelsen afholdelse af selskabelige sammenkomster, møder og foredrag.

 

logo